Gdzie znajdę moją stronę z odtwarzaczem radia?

Twoja strona z odtwarzaczem zostanie aktywowana automatycznie kiedy konto na serwerze zostanie utworzone i rozpoczniesz nadawanie. Znajdziesz ją w Panelu zarządzania Radiem jako WebPlayer

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Czy są jakieś ograniczenia?

Tak, maszyny do darmowych serwerów radiowych są wspólne. Limity gwarantują...