هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور ONLINE پایداری
au1.fastcast4u.com Online
cpanel.fastcast4u.com Online
eu1.fastcast4u.com Online
eu10.fastcast4u.com Online
eu2.fastcast4u.com Online
eu3.fastcast4u.com Online
eu4.fastcast4u.com Online
eu5.fastcast4u.com Online
eu6.fastcast4u.com Online
eu7.fastcast4u.com Online
eu8.fastcast4u.com Online
eu9.fastcast4u.com Online
sg1.fastcast4u.com Online
usa1.fastcast4u.com Online
usa10.fastcast4u.com Online
usa11.fastcast4u.com Online
usa12.fastcast4u.com Online
usa13.fastcast4u.com Online
usa14.fastcast4u.com Online
usa15.fastcast4u.com Online
usa16.fastcast4u.com Online
usa17.fastcast4u.com Online
usa18.fastcast4u.com Online
usa19.fastcast4u.com Online
usa2.fastcast4u.com Online
usa3.fastcast4u.com Online
usa4.fastcast4u.com Online
usa5.fastcast4u.com Online
usa6.fastcast4u.com Online
usa7.fastcast4u.com Online
usa8.fastcast4u.com Online
usa9.fastcast4u.com Online